‘झेंडा-मार्च’ सोनियाजी गांधी यांच्या उपस्थितीत

231